VCA

Veiligheid voor Operationeel leidinggevenden. Veilig werken in een veilige werkomgeving worden geregeld en gecontroleerd met de VCA richtlijnen, waarvan ook een VCA-certificaat is behaald. De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

Diplomanummer: 549938.05188488. Geldig tot 28-04-2028.

Scroll naar boven